มาลี สืบกระแส

หนึงผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพ

หนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพ

เกิดจากแนวคิดการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  การทำงานอย่างเป็นระบบ และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้าง สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จึงให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้  เป็นผลงานที่ดีที่สุด  นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน  ทุกสิ้นปีการศึกษานักเรียนต้องมีผลงานคุณภาพของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการนี้จึงมีชื่อว่า  หนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพ  ดำเนินการมา 2 ปีการศึกษาแล้ว มีผลงานนักเรียนประมาณ 1000 คน  เชื่อว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆในสังคมที่จะเติบโตต่อไป

มาลี  สืบกระแส

22 ก.พ. 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน learn to know to act (L2K2A)ความเห็น (1)

สมชาย สืบกระแส
IP: xxx.19.170.172
เขียนเมื่อ 

ผู้เรียนกับผลงานคุณภาพ

โรงเรียนวัดบ้านจานดำเนินการมาเป็นปีที่สองแล้ว  นักเรียนคิดเก่งขึ้นมาก  และรู้จักค้นคว้า  ปรับปรุงผลงานของตนเอง  ผลงานมีหลากหลายประเภท เช่น อาหาร  สิ่งประดิษฐ์  โครงงานและผลการสรุปองค์ความรู้  ลองทำดูนะ

สมชาย  สืบกระแส