ผมถูกยกให้เป็น statman โดยท่าน JJ (เริ่มต้นโดยท่านอาจารย์วิบูลย์) เมื่อคราวเขียนบันทึก สถิติที่น่าสนใจเมื่อติตดั้งบล็อก counter (10 ก.พ.49) หลังจากนั้นระบบ gotoknow หยุดทำการแก้ไขระบบไปวันกว่าๆ (ช่วงวันที่12-13 ก.พ.49 ประมาณ 24-26 ชั่วโมง) ทำให้มีผลต่อการ Counter ความนิยม (หลาย blog ความนิยมลดลงมา)

   หลายวันผ่านมาระบบเริ่มเข้าที่เข้าทาง ผมลองมาสำรวจความนิยมอีกครั้ง และเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเขียนในเรื่องนี้ (ตั้งใจเขียนเพื่อบันทึกไว้เป็นสถิติเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่น เพราะว่าตั้งใจให้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของ gotoknow ซึ่งไม่ทราบว่าจะมีชีวิตยืนยาวอีกสักเท่าใด) เนื่องจากว่าอาจจะเป็นดาบ 2 คมก็ได้

  ลองมาดูสถิติซึ่งเก็บในตอนเช้ามืดของวันที่ 23 ก.พ. 49 นะครับ (ช่วงตี 3 ครึ่งถึงตี 4)
 

อันดับ
Hot blog

ชื่อบล็อก 

วันที่ติดตั้ง
 b. counter

 

 จำนวนผู้ที่เข้าไปอ่านบันทึก 
ในบล็อก
(เฉลี่ย/วัน)

 1

 KMI Thailand 

 8 ก.พ. 49

  456 ครั้ง

 4

ไตรภาคีร่วมพัฒนาฯ

10 ธ.ค. 48

  211 ครั้ง (คิดต่างฐานข้อมูล)

 2

ศูนย์บริการฯ มข.

 14 ม.ค. 49

  194 ครั้ง

 5

beemanNUKM

 13 ม.ค. 49

  177 ครั้ง

 6

นเรศวรวิจัย-QA-KM

 1 ก.พ. 49

  56 ครั้ง (บันทึกไม่ active)

 -

Beyond "KM"

 9 ก.พ. 49

  85 ครั้ง

 12

คู่มือฯ Gotoknow

 -- ธ.ค. 49

  66 ครั้ง

 14

Study TU

 27 ธ.ค.48

  61 ครั้ง

 10

สนง.เลขาสหเวชฯ

 -- ม.ค. 49

  43 ครั้ง