อ.นุ
วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

นิยามเศรษฐกิจพอเพียง


Definition of Sufficiency Economy

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงของเรา ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยนั้น ประกอบด้วย 3 หลักกับ 2 เงื่อนไข
     หลักที่ 1 คือ หลักของการเดินสายกลาง ไม่สุดโต่ง
     หลักที่ 2 คือ หลักของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แทนการใช้อารมณ์ในตัดสินใจอย่างปัจจุบันทันด่วน
     หลักที่ 3 คือ หลักของการมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะจากปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของเรา 
       กล่าวคือ อย่างเสี่ยงเกินไป อย่าเล็งผลเลิศเกินไป อย่าโลภเกินไป เพราะว่าถ้าทำอะไรไปโดยหวังว่าทุกอย่างมันจะดีหมด บางทีเหตุการณ์ข้างนอก ซึ่งอยู่เหนืออิทธิพลของเรา อาจจะทำให้ผิดพลาดได้ และผลกระทบที่เกิดกับเรา อาจจะทำให้ถึงกับล้มไปก็ได้ ฉะนั้นทำอะไรไปขอให้นึกถึงว่าเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่ดี ถึงแม้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น เราก็ยังพออยู่รอดได้

      หลักการข้างต้นเป็น 3 หลักการ ที่ต้องใช้ควบคู่พร้อมๆ กันไปทั้ง 3 หลัก

ส่วน 2 เงื่อนไข ได้แก่
       เงื่อนไขที่ 1 คือ คุณธรรม ผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ตัดสินใจนั้น ควรจะตัดสินใจด้วยคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเพียร ความอดทน กล่าวคืออย่าไปนั่งงอมือ งอเท้า แล้วหวังว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาอย่างดี หลายๆ อย่างนั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการทำอะไรง่าย ๆ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียร แต่มีความซื่อสัตย์ เรียกว่าไม่ทำอะไรแบบอยากได้ผลเร็ว ๆ เขาเรียกว่า ตัดมุม หรือ Cut corner ขอให้ทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ คนเขาเห็นความซื่อสัตย์ ตัวเองก็จะได้รับผลจากการที่มีคนเชื่อถือ
       เงื่อนไขที่ 2 คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ไม่ใช่เป็นความรู้จากตำราเฉย ๆ แต่เป็นความรู้ที่ได้มาจากการมีประสบการณ์ และอาศัยความรอบคอบ ระมัดระวัง พร้อม ๆ กันไปด้วย

สรุปเป็นคำจำกัดความสั้นๆ ได้ว่า

"เศรษฐกิจพอเพียง คือ การเดินทางสายกลาง อย่างมีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้คู่คุณธรรม
"
 


Reference  http://www.sufficiencyeconomy.org

หมายเลขบันทึก: 16474เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2006 00:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (13)
ขอบคุณครับที่อาจารย์เพิ่มแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ผมอีกแหล่งหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจง่าย และขอบคุณที่บอกแหล่งอ้างอิงไว้ให้ด้วย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงของเรา ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยนั้น ประกอบด้วย 3 หลักกับ 2 เงื่อนไข
     หลักที่ 1 คือ หลักของการเดินสายกลาง ไม่สุดโต่ง
     หลักที่ 2 คือ หลักของการใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ แทนการใช้อารมณ์ในตัดสินใจอย่างปัจจุบันทันด่วน
     หลักที่ 3 คือ หลักของการมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะจากปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของเรา 
       กล่าวคือ อย่างเสี่ยงเกินไป อย่าเล็งผลเลิศเกินไป อย่าโลภเกินไป เพราะว่าถ้าทำอะไรไปโดยหวังว่าทุกอย่างมันจะดีหมด บางทีเหตุการณ์ข้างนอก ซึ่งอยู่เหนืออิทธิพลของเรา อาจจะทำให้ผิดพลาดได้ และผลกระทบที่เกิดกับเรา อาจจะทำให้ถึงกับล้มไปก็ได้ ฉะนั้นทำอะไรไปขอให้นึกถึงว่าเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่ดี ถึงแม้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น เราก็ยังพออยู่รอดได้

      หลักการข้างต้นเป็น 3 หลักการ ที่ต้องใช้ควบคู่พร้อมๆ กันไปทั้ง 3 หลัก

ส่วน 2 เงื่อนไข ได้แก่
       เงื่อนไขที่ 1 คือ คุณธรรม ผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ตัดสินใจนั้น ควรจะตัดสินใจด้วยคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเพียร ความอดทน กล่าวคืออย่าไปนั่งงอมือ งอเท้า แล้วหวังว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาอย่างดี หลายๆ อย่างนั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการทำอะไรง่าย ๆ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียร แต่มีความซื่อสัตย์ เรียกว่าไม่ทำอะไรแบบอยากได้ผลเร็ว ๆ เขาเรียกว่า ตัดมุม หรือ Cut corner ขอให้ทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ คนเขาเห็นความซื่อสัตย์ ตัวเองก็จะได้รับผลจากการที่มีคนเชื่อถือ
       เงื่อนไขที่ 2 คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ไม่ใช่เป็นความรู้จากตำราเฉย ๆ แต่เป็นความรู้ที่ได้มาจากการมีประสบการณ์ และอาศัยความรอบคอบ ระมัดระวัง พร้อม ๆ กันไปด้วย

สรุปเป็นคำจำกัดความสั้นๆ ได้ว่า

"เศรษฐกิจพอเพียง คือ การเดินทางสายกลาง ที่อาศัยความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ อย่างมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม" 


Reference  http://www.sufficiencyeconomy.org

ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่นำแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาให้อ่าน/ศึกษา/เรียนรู้   ข้อความกระชับเข้าใจง่ายมากๆครับ
ผมคิดว่า ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้จริงคงจะดีมากเลยครับ
 • แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ
 • ปกติเวลาสอนนักศึกษาจะใช้คำว่า "3 ห่วง 2เงื่อนไข"  เพื่อให้ง่ายในการจดจำ  เดี๋ยวนี้นักศึกษาส่วนใหญ่จำขึ้นใจเลยค่ะ  เพราะทุกคนจะต้องวาดห่วงขึ้นมา 3 ห่วง
 • 3 ห่วง ประกอบด้วย
 1. ความพอประมาณ (หลักการที่1)
 2. ความมีเหตุผล (หลักการที่2)
 3. มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเอง(หลักการที่3)
 • 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย     
 1. เงื่อนไขความรู้ (ความรู้ รอบคอบ  ระมัดระวัง)
 2. เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา  ขยันอดทน  แบ่งปัน)           
 • ดีใจค่ะที่อาจารย์มีส่วนช่วยกันเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ซึ่งดิฉันสอนมาตั้งหลายปีแล้ว  แต่ทำไมคนเพิ่งจะมาให้ความสนใจก็ไม่รู้   กระแสมาแรงเหลือเกิน
 • แล้วจะรออ่านบันทึกต่อไปค่ะ

 

                       

                        

ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับที่ทำให้พวกเราได้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ทำให้เห็นภาพเห็นอนาคตประเทศถ้าเราปฏิบัติร่วมกันในชาติ สิ่งดีๆ ก้อจะตามมามากมายตามทฤษฎีพระราชทานนี้ ฯลฯ ..........

ขอบคุณครับ

เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องเศราฐกิจพอเพียงครับ

ถ้าคนไทยทุกคนรู้จักพอเพียงได้อย่างนี้

รับรองว่าไม่ต้องมีตำรวจ  ไม่มีอาชญากรรม

เมืองไทยสงบแน่นอนค่ะ

 

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่นำเรื่องนี้มาให้พวกเราได้ศึกษาเพิ่มเติม จากเดิมที่เพียงแต่ได้ฟัง ได้ดู จากสื่อ ก็ได้มาศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองได้เข้าใจคำว่า เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

หากสิ่งที่อาจารย์และพวกเราคิดจะทำร่วมกันสำเร็จจะดีมากค่ะ เพราะไม่เพียงแต่พวกเราเท่านั้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจที่พอเพียงนี้แต่หากมีผู้สนใจเข้ามาหาความรู้หรือต่อยอด ร่วมกันคำว่า "ใช้ชีวิตแบบพอเพียง"ภายใต้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของคนอีกหลายคน ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ มีความปรองดองสมานฉันท์ อยู่เย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้าค่ะ ในหลวงท่านจะได้ชื่นใจ ว่ามีจุดเล็ก ๆจุดหนึ่งในสังคมไทยกำลังร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาสรรสร้างสิ่งอันมีคุณค่านี้ขึ้นมาแม่จะเล็ดแต่ก็อาจสำคัญขึ้นมาได้ในอนาคต
นางสาวนพรัตน์ พันธ์รักษา

ถ้าวัยรุ่นไทยยึดความพอเพียงตามทฤฎีที่ในหลวงทรงพระราชทานก็คงจะดีไม่น้อย  ไม่บ้าวัตถุหรือแฟชันมากเกินไป  ประเทศไทยคงจะเจริญและมีเยาวชนที่มีคุณภาพ  ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

เป็นแนวทางที่ทุกคนในประเทศชาติจะต้องปฎิบัติตามหากเราทุกคนในชาติยึดหลักของในหลวงเชื่อได้ว่าประเทศชาติของเราจะต้องพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ขอบคุณท่านอาจารย์นะค่ะที่ได้ให้ความรู้หนูจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุดค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

แวะมาทักทายในวันหยุดค่ะ

หากมนุษย์ยึดหลักใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระองค์แล้ว โลกของเราคงน่าอยู่กว่านี้เยอะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ Ico48 Ico48 Ico48 Ico48  Ico48 Ico48 Ico48  Ico48

ขอบคุณครับ คุณjeepsee  คุณน้อยหน่า คุณนพรัตน์ คุณProntip

 

 

 
 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี