นาย เสกสรรค์ สุวรรณสุข

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: seksan082
  • ครู ชำนาญการ
  • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  • สมาชิกเลขที่ 4046
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

การศึกษา

ปี 2532-2538 : มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ ( ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย)

ปี 2539-2542 : ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ปี 2550-2551 : ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ( มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปี 2551-2552 : ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 ( มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปี 2554-ปัจจุบัน : ปริญญาเอก ปร.ด.การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประวัติการทำงาน

- พนักงาน บ.อเดโก้ จำกัด และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
- ครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
- ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านศุภชัย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
- ครู คศ.1 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
- ครู คศ.2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ติดต่อครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข

Website : www.kruseksan.com
facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000105558...
Line ID : 0872245846
Tellephone : 0872245846