ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ พื้ืนที่เรียนรู้ ภาค2 (คราวนี้ของคนตั้งหลายกลุ่ม)


ปัญหาสังคมสำคัญของประเทศไทยประการหนึ่งสำหรับเยาวชนไทย คือ เด็กติดเกม โดยส่วนใหญ่จะใช้เล่นเกมมากกว่าการหาข้อมูลจากการสำรวจของ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวถึงผลสำรวจอินเทอร์เน็ตปี 2550 พบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่นิยมกิจกรรมออนไลน์ในยุคนี้ โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะเกม
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือแม้แต่มาตรการที่จะคัดกรองเพื่อให้เหมาะสมกับอายุของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในส่วนของเกมออนไลน์นั้น มีด้วยกันหลากหลายประเภท แต่ที่พบเห็นได้บ่อยคือ เกมที่ใช้ความรุนแรงประเภท สงครามฆ่ากัน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่นักจิตวิทยาระบุว่า เป็นที่มาของนิสัยนิยมความรุนแรงของเยาวชนไทย
ปรากฏการณ์ในสังคมดังกล่าว ส่งผลให้ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ถูกจับตามองว่าโดยภาพลบจากสังคมว่าเป็นแหล่งมั่วสุม มากกว่าที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง
ในมิติทางวัฒนธรรม ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ นั้น เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งที่ไม่อาจสามารถมองข้ามไปได้เนื่องวงจรของการประกอบธุรกิจดังกล่าว มีมนุษย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งวิธีการดำเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกันยอมรับและใช้ปฏิบัติร่วมกัน และเป็นสังคมที่เพิ่มขยายขึ้นมาในยุคข่าวสาร

คนกลุ่มเหล่านี้เป็นใครบ้างแล้้เขาอยู่ในสังคมนี้กันอย่างไร?

ที่คิดออกก็น่าจะมี

ภาคธุรกิจ 

1.1 ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ ่

1.2 ธุรกิจพัฒนาและผลิตตัวเกมคอมพิวเตอร์

1.3 ธุรกิจให้บริการและดูแลระบบออนไลน์

1.4 ธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์

1.5 ธุรกิจจัดจำหน่ายเกมคอมพิวเตอร์

1.6 ธุรกิจค้าปลีกเกมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

1.7 ธุรกิจคุ้มครองการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์

1.8 ธุรกิจรับจัดงานส่งเสริมการขาย (Event Organizer) 

 ภาคประชาชน

เด็กและเยาชน ครอบครัว

 ภาครัฐ 

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวง ICT

กระทรวงมหาดไืทย

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

 

องค์กรอื่่นๆ

เนคเทค

SIPA 

 วันนี้นึกออกแค่นี้ เดี๋ยวจะปรับปรุงต่อไป...

หมายเลขบันทึก: 161738เขียนเมื่อ 27 มกราคม 2008 20:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:30 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

มาอ่านแล้วเหมือนกัน

แนะนำให้เขียนถึงแต่ละบุคคลในแต่ละบันทึก

และลองถอดความคิดของเจ้าของร้านเกม หรือเด็กต่อบุคคลแต่ละพวก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี