ดิฉันเริ่มทยอยทำให้สมาชิกได้คุ้นเคยกับการเป็นระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) ของ GotoKnow.org โดยเริ่มจากในส่วนของ Contents และ Graphics บนเว็บไซต์

1. จุดยืนของเว็บไซต์ GotoKnow.org

เน้นคำว่า Knowledge Management System เข้าไปในคำจำกัดความของ GotoKnow.org

"GotoKnow.org คือ ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) เพื่อการแลกเปลี่ียนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน และ ความรู้เชิงปฏิับัติ ร่วมกัน เพื่อสร้างแผนที่ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของไทย ให้บริการโดย สคส."

2. กราฟฟิก Banner เขียนแสดงการปฏิบัติเพื่อการจัดการความรู้

- Know it, Blog it, Share it
- Connect, Continue, Commit

(หมายเหตุ: ดิฉันอยากทำเป็น Magnet หรือ เข็มกลัดติดหมวกแก็บ แต่ที่หาดใหญ่หาร้านทำคงยากคะ)

3. หมวดหมู่ของผู้ชำนาญการ (Knowledge Directory)

เริ่มใช้คำศัพท์ด้าน KM คือ Knowledge directory และแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 3 อย่างคือ

- Superstar Knowledge Directory
แสดง ผู้ชำนาญการที่เขียนบันทึกลงบล็อกมากที่สุด 6 อันดับ

- Star Knowledge Directory
แสดง ผู้ชำนาญการที่เขียนบันทึกลงบล็อกได้อย่างน่าสนใจและต่อเนื่องเป็นระยะๆ หมวดนี้ดิฉันใช้วิจารณญาณตัดสินคะ (สำหรับในเวอร์ชันสองระบบจะทำการคำนวณอัตโนมัติคะ โดยใช้ปัจจัย เช่น จำนวนบันทึก จำนวนผู้อ่าน จำนวน Comment จำนวน Ratings เป็นต้นคะ)

- Awarded Knowledge Directory
แสดง ผู้ชำนาญการที่ได้รับรางวัลสุดคะนึงจาก สคส. คะ

4. Knowledge Bases

คือ ชุมชนบล็อก หรือ คลังความรู้เฉพาะด้านคะ

5. มุม Knowledge Management

คัดสรรและนำเสนอความรู้ด้าน KM ที่ผู้ชำนาญการได้บันทึกไว้ในบล็อกของเขาใน GotoKnow.org

พร้อมทั้งใส่ลิงค์ PlanetKM.org อันเป็นผลงานที่ทีมงานได้สร้างระบบ PlanetMatter มาใช้ในการรวบรวม RSS Feeds จากบล็อกด้าน KM จากทั่วโลกมารวมไว้ที่เดียวกัน

6. ให้ความรู้เกี่ยวกับ RSS Feed

แสดงให้เห็นประโยชน์ของ RSS Feed เพื่อการอ่านบล็อกโดยซอฟต์แวร์ต่างๆ เชน Gmail, Yahoo, Google Reader, BlogExpress เป็นต้น