กฏง่ายๆครับเวลาขึ้นที่สูง หรือสูงกว่าระดับน้ำทะเลแล้วละก็ จุดเดือดของน้ำจะเปลี่ยนไปให้ดูอย่างนี้ครับ

1. ที่ความดันบรรยากาศ 760 มม.ปรอท น้ำจะเดือดที่ 100 องศา C

2. ทุก 11 เมตรที่สูงขึ้นความดันบรรยากาศลดลง 1 มม.ปรอท

3. ทุก 27 มม.ปรอท จุดเดือดของน้ำจะลดลง 1 องศา C

  • เวลาขึ้นดอยทุกๆ 297 เมตร จุดเดือดของน้ำจะลดลง 1 องศา C ครับ..