สัมภาษณ์โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
NEC จังหวัดเลย รุ่นที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๔๙

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดเลย

 ทีมงาน NEC_KKU ( Link )ขอเลื่อนการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการ "อบรมผู้ประกอบการจังหวัดเลย" เป็นวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สงสัยประการใดติต่ดที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คุณพิชัย เล่งพาณิชย์ ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)