จากการร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกที่อุทยานน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549    มีเรื่องหนึ่งที่แจ้งให้คณะกรรมการทราบคือ จุดเน้น  หรือ focal point ของทิศทางการทำงานของ UNDP (ประเทศไทย) ในระหว่างปี 2007-2011 หรือ 7-Eleven ข้างหน้าต่อจากปีนี้    Knowledge Management ได้ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นหลักในการทำงานในด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม   จึงขออนุญาติยกมาแจ้งมาให้   ไพร่พลคนรัก KM ได้ทราบกันครับ

UNDP Country Programme 2007-2011 on Energy and Environment

Strategic Area of Support

1. Capacity strengthening of community organizing and development of participatory community livelihood planning and implementation

2. Development of linkages for the national focal points in accessing global cooperation resources and networking

3. Provision of knowledge management tools, learning facilities and advocacy channels

Intended Outcomes

1. Efficient community-based natural resources and environmental management (CBNRM) with effective engagement in policy and decision-making processes affecting the environment and the use of local natural resources.

2. Increased capacity of national focal points in addressing policy and removal of bariers in pursuing  sustainable management of biodiversity, renewable energy, water and environmental flow in response to national priorities and in complience to international treaties.

3. Community tacit knowledge management with keys of success in the formation of community network, and evidence-based knowledge as input of decision support system for the national policy makers.

สนใจศึกษารายละเอียด  UNDPได้ที่   http://www.undp.or.th/