ความเห็น 12584

KM เป็นทิศทางหนึ่งของ UNDP (ประเทศไทย) ใน 5 ปีข้างหน้า (2007-2011)

สมชัย อาศัยบุญ
IP: xxx.113.70.74
เขียนเมื่อ 

Knowledge Management หรือการจัดการความรู้ โดยเฉพาะ"เรื่องเล่า"นั้น เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆก็ได้ เช่น การจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  

ในยุคนี้บางทีการทำกิจกรรมในลักษณะของการบรรยาย การรายงาน มันก็เซ็ง เพราะบางทีก็เป็นวิชาการจนเกินไป แต่สำหรับเรื่องเล่า เราสามารถหยิบยกประเด็นเล็ก ที่มีสาระเล็กๆ สั้นๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยกันอีก

ที่สำคัญของเรื่องเล่าคือ คุณอำนวย คุณลิขิต หรือคุณกิจ ต้องเป็นคนเก่งที่สามารถประมวลเนื้อหาของเรื่องเล่า เพื่อชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่น่าสนใจได้ และสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาในโอกาสต่อไป ลองดูนะครับ น่าสนใจมาก