ระวังติดเอดส์..จากคู่รัก

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ ติดเชื้อจากคู่ครอง หรือคู่รักของตนมากที่สุด แนวทางที่จะป้องกันในกรณีนี้ก็คือ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี การให้บริการปรึกษาแบบสมัครใจ การแจ้งข่าวให้คู่ของผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจ และรณรงค์ให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น

สธ.เตือนระวังติดเอดส์จากคู่รัก
ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับวันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2551

 
          กรมควบคุมโรค เตือนครอบครัวให้ระวังโรคเอดส์ เนื่องจากพบกลุ่มผู้ติดเอดส์รายใหม่ติดเชื้อเอชไอวีจากคู่ครองหรือคู่รักมากที่สุด แนะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงบอกความจริงและใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ แนะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ไปตรวจเลือดได้ ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมเปิดสายให้คำปรึกษาหลายหน่วยงาน

          นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคออกไปแจกชุดของขวัญป้องกันเอดส์ สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ พร้อมกับเปิดเผยว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ โดยสาเหตุหลักของการติดเชื้อเอชไอวี เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

          ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรทั่วประเทศ ปี 2548 พบว่า ประชากรมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ค่อนข้างต่ำ โดยพบอัตราการใช้ถุงยางอนามัยประเภทต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในระดับต่ำมาก (44.3%-51.7%) ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 80% ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยง

          นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ ติดเชื้อจากคู่ครอง หรือคู่รักของตนมากที่สุด แนวทางที่จะป้องกันในกรณีนี้ก็คือ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี การให้บริการปรึกษาแบบสมัครใจ การแจ้งข่าวให้คู่ของผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจ และรณรงค์ให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น 

          สำหรับในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวนี้ ประชาชนมักจะนิยมกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัว ดังนั้นกรณีมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วก็ต้องแจ้งให้คู่ครองทราบและมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย ส่วนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงแต่ไม่ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่นั้น ขอแนะนำให้ไปตรวจเลือด ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง

          และถ้าต้องการปรึกษาเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี สามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้ที่ สถาบันบำราศนราดูร โทร. 0 2590 3737 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โทร. 0 2941 2320 ต่อ 181, 182 ชมรมแสงเทียนเพื่อชีวิต โทร.0 2590 3506  ชมรมเพื่อนวันพุธ โทร. 0 2253 2666 มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ โทร. 0 2277 7699 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร. 0 2372 2222 ในเวลาราชการ หรือที่หน่วยบริการปรึกษาสุขภาพของโรงพยาบาลทุกแห่ง นอกจากนี้ประชาชนยังขอรับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตามสิทธิบัตรทองได้ปีละ 2 ครั้ง

          ส่วนผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์แบบสมัครใจฟรีช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ได้ที่ กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรงพยาบาลบางรัก โทร. 0 2286 0431 ต่อ 30, 32, 40) และในโอกาสนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขพร้อมทั้งปลอดภัยจากโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หากองค์กร หรือหน่วยงานใด ต้องการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้อกัน สามารถติดต่อมาได้ที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) โทรศัทพ์ 02-914-5146  หรือ 086-687-0902

ตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)