ครูหนุ่ม


นักวิชาการศึกษา
Username
kru_noom
สมาชิกเลขที่
23480
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา 

สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการประถมศึกษา จากราชภัฏบุรีรัมย์  ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาบริหาร การศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา จาก         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน(literature-based approach) 

ช่วยราชการสำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สปช. เดิม เป็นเวลา 1 ปี

สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การเสริมสมรรถภาพการชี้แนะ(coaching) ให้แก่ศึกษานิเทศก์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญ กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรม

การสอนภาษาแบบองค์รวม(Whole language) จากมูลนิธิไทย-อิสราเอล  

การพัฒนาผู้นำระดับกลาง จาก National Council for School Leardership

ผ่อนพักตระหนักรู้จาก อาศรมวงศ์สนิท

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท