กับคำถามข้างต้น "ถ้าคุณมีโอกาสได้ทำงานที่คุณไม่เคยทำมาก่อน ไม่เกี่ยวข้องกับงานประจำ ไม่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่มีอะไรทั้งสิ้น มีแต่แรงงานที่ต้องเหนื่อยยากเพื่อทำให้เสร็จ คุณจะทำมั้ย...."
     ถ้าไม่โกหกตัวเอง หลายคนคงตอบว่า "ไม่  ไม่รู้จะทำไปให้เหนื่อยยากลำบากกายทำไม สู้เอาเวลาไปทำมาหารับประทาน ดีกว่า".....ว่าแล้วก็ก้มหน้าก้มตาดูทีวีอย่างตั้งใจต่อไป
     ในขณะที่อีกหลายคนตอบว่า "แล้วแต่ ถ้าจำเป็นต้องทำก็จะทำ ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยง ไอ้งานทุกอย่างมันเหนื่อยยากทั้งนั้นแหละ พักได้ก็อยากพักบ้าง" ว่าแล้วก็เก็บของเข้าลิ้นชัก ไปรับลูกที่โรงเรียนดีกว่า
     แต่มีอีกไม่น้อยที่ตอบว่า "ทำ    เพราะอยากทำ ไม่มีเหตุผลอื่น"
     จากประสบการณ์ของผม พบว่าการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานประจำนั้น ทีมงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เราทำเพราะอยากทำ เราทำเพราะสนุกที่จะทำ การที่จะสนุกที่จะทำได้นั้น ก็เพราะเพื่อนๆ ที่ทำด้วยกันนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีใครเอาเปรียบใคร รักใคร่กลมเกลียวเหมือนพี่น้อง ดังจะเห็นได้จากทีมงานที่ทำกิจกรรมกลุ่มใหญ่ๆ มักจะแพ๊คกันแน่นเหนียว ไม่ใช่เพราะมีผลประโยชน์แอบแฝง แต่ด้วยเหตุผลเดียว เพราะเราสนุกที่จะได้ทำงานร่วมกัน ดังนั้นการทำงานลักษณะนี้เป็นการทำงานด้วยใจ ไม่ใช่ทำงานตามหน้าที
     ในหลายๆ กิจกรรม มักพบว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบมักจะไม่ใช่ผู้ทำงานจริง แต่เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้งานเกิดขึ้นมา การทำงานกับคนกลุ่มนี้จะน่าเบื่อที่สุด เพราะจะเอาแต่เสนอหน้า แล้วรับงานมาใช้ต่อ เกิดชาติหน้าขอให้นิ้วชี้บวมเถอะน่า ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ชี้นิ้วใช้งาน ความแตกต่างระหว่างผู้รับผิดชอบงานที่ทำงานกับผู้รับผิดชอบงานที่ไม่ทำงาน ก็คือการมอบหมายงานและการติดตามงาน ผู้รับผิดชอบงานที่ทำงานจริง จะมีการมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของงานเป็นระยะๆ ในขณะที่ผู้รับผิดชอบที่ไม่ค่อยจะยอมทำงานจะหายหน้าไปหรือชี้นิ้วใช้งานแล้วไม่ติดตามงาน จะเจอหน้าอีกทีก็วันประชุม เพื่อเสนอหน้าว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง
     ย้อนกลับมาเรื่องทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานประจำ สิ่งเดียวที่เราจะติดตัวเราไปตลอดคือประสบการณ์ในการทำงาน งานนี้นะเหรอฉันเคยทำมาแล้วมันต้องทำอย่างนั้น อย่างนั้น อย่างนั้น งานนั้นนะเหรอฉันก็เคยช่วยเขาทำมาก่อน มันต้องทำอย่างนี้ อย่างนี้ อย่างนี้ ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยแยกคนออกจากกัน ระหว่างคนที่ทำเป็นกับคนที่ทำไม่เป็น แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะมีประสบการณ์ที่ยังไม่เคยมีแล้วหรือยัง