ชุมชน “บุญนิยม” – ชุมชนแห่งความพอเพียงที่น่าสรรเสริญและชื่นชม

            (5 - 6 ก.พ. 49) ร่วมไปกับคณะของ “ศูนย์คุณธรรม” เพื่อเยี่ยมศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวกับ “สถาบันบุญนิยม” (หรือเครือข่ายสันติอโศก) ที่ “หมู่บ้านศีรษะอโศก” (หรือ “ชุมชนวัฒนธรรมศีรษะอโศก”) จังหวัดศรีสะเกษ กับ “หมู่บ้านราชธานีอโศก” (หรือ “ชุมชนราชธานีอโศก”) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการประชุมคณะกรรมการ “ศูนย์คุณธรรม” (หรือชื่อเต็มคือ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม” สังกัด “สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)”) ซึ่งเป็น “การประชุมสัญจร” ที่หมู่บ้านศีรษะอโศกในวันที่ 5 ก.พ. ด้วย
            การประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมเป็นไปด้วยดี กรรมการให้ความคิดเห็นกันอย่างกระตือรือร้น เป็นความคิดเห็นที่ดีมีคุณค่าหลายอย่างหลายประการ ส่วนหนึ่งอาจได้อานิสงส์จากการ “เยี่ยมศึกษา” กิจกรรมหลายๆอย่างที่ให้ทั้งประสบการณ์ ความคิด และแรงบรรดาลใจ
            ชาวชุมชนอโศกใช้ชีวิตแบบ “พอเพียง” ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ พึ่งตนเองได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมกับมีผลผลิตและพลังงานเหลือไปเกื้อกูลผู้อื่น เช่นขายผลผลิตให้ในราคาถูกหรือต่ำกว่าทุน (เพราะไม่คิดค่าแรง) ให้บริการฝึกอบรมแก่ผู้สนใจเพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นต้น นับเป็นบุคคลและชุมชนที่น่าสรรเสริญและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
            ผมได้ปรารภว่า น่าจะมีการ “ศึกษาวิจัย” อย่างละเอียดและอย่างบูรณาการ เกี่ยวกับ “ชุมชนอโศก” ทั้งที่ “ศีรษะอโศก” และ “ราชธานีอโศก” โดยศึกษาวิจัยอย่างรอบด้าน รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การจัดการ สุขภาพ ครอบครัว จิตใจ วัฒนธรรม การศึกษา ความสัมพันธ์กับภายนอก ฯลฯ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เอนกประการ
            ในวันที่ 6 ก.พ. ได้ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ “โรงเรียนเวตวันวิทยา” อ.เดชอุดม                 จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็น “โรงเรียนวิถีพุทธ” ดีเด่น มีผลงานดีๆหลายอย่าง ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆมากมาย ดูแล้วน่าชื่นชมและเห็นว่า “โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ”  สามารถทำให้เป็นผลดีได้จริง จึงควรได้รับการสนับสนุน
            เก็บตก
           · “คนไม่มีอุปสรรค เป็นคนซวย  คนมีอุปสรรค เป็นผู้มีบารมี”
           · “บุญนิยม – คนจนรู้จักพอ  ทุนนิยม – คนรวยไม่รู้จักพอ”
           · ชาวชุมชนอโศก นิยมเปลี่ยนชื่อและนามสกุลให้เป็นคำไทยๆ ที่มีความหมายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คุณขวัญดิน สิงห์คำ  คุณแก่นฟ้า แสนเมือง (ชุมชนศีรษะอโศก) คุณดินดอน ตั้งใจจน คุณตายแน่ มุ่งมาจน (ชุมชนราชธานีอโศก) เป็นต้น

ไพบูลย์ วัมนศิริธรรม
13 ก.พ. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (2)

คนไทยที่รักอโศก
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่ยังมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นคุณค่าของชาวบุญนิยมบ้าง ไม่ใช่มีแต่พวกจ้องเล่นงานฝ่ายเดียว  ขอบคุณมากๆครับ
คุณน้อย
IP: xxx.44.135.39
เขียนเมื่อ 

หาอ่านเรื่องบุญนิยมยากค่ะ อ่านที่ไหนได้บ้าง โรงเรียนต่างๆของอโศกน่าจะมี web ขึ้นมั่งนะคะ