ความเห็น 17007

ชุมชน “บุญนิยม” – ชุมชนแห่งความพอเพียงที่น่าสรรเสริญและชื่นชม

คนไทยที่รักอโศก
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่ยังมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นคุณค่าของชาวบุญนิยมบ้าง ไม่ใช่มีแต่พวกจ้องเล่นงานฝ่ายเดียว  ขอบคุณมากๆครับ