วัตถุประสงค์

1.วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างพร้อมทั้งวินิจฉัยโรคตามกลุ่มอาการต่างๆได้

2. วินิจฉัยโรคถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีข้อมูลอ้างอิงและให้เหตุผล

3. บอกวิธีรักษาเบื้องต้น ตัดสินใจส่งต่อ หรือใช้หลักการที่จำเป็นอย่างเหมาะสม

4. ระบุคำแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการตัวอย่างได้

สถานการณ์ตามโจทย์ที่ให้มา

CC: ปวดท้อง อาเจียน

PH: ปวดท้องบริเวณสีข้าง ร้างลงขาไปที่อัณฑะรู้สึกปวดมากบางครั้งปวดนานเป็นชั่วโมง วันนี้ปวดมากทนไม่ไหว รู้สึกเหมือนใจจะขาดจึงมาโรงพยาบาล

จากสถานการณ์
1.ท่านนึกถึงโรคอะไรบ้าง พร้อมเหตุผล
2. การวินิจฉัยโรคคืออะไร ใช้ข้อมูลใดสนับสนุนการวินิจฉัย
3. ควรให้การรักษาเบื้องต้นอย่างไร
4. คำแนะนำที่จำเป็นหรือบำบัดอื่นๆที่จำเป็น