คนญี่ปุ่นมีดีที่ความขยัน มุ่งมั่น ประหยัด สะอาด มีระเบียบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

            (7-12 ก.พ. 49) ร่วมไปกับคณะทัศนาจร 36 คน สู่เมืองโตเกียวและซับโปโร (Sapporo) ประเทศญี่ปุ่น จุดเด่นที่ไปชมคือ “เทศกาลหิมะ” (Snow Festival) ที่ซับโปโร ซึ่งเขาจัดติดต่อกันมานานแล้วโดยใช้ช่วงเวลา 2 สัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
            สังเกตว่าประเทศญี่ปุ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัยในที่สาธารณะสูงมาก ซึ่งน่าชื่นชมที่เขาทำได้เช่นนั้น ถ้าจะวิเคราะห์ก็เป็นไปได้ว่า ความที่เขามีเนื้อที่จำกัดมากสำหรับการอยู่อาศัย ช่วยฝึกให้เขาต้องมีความเป็นระเบียบ ความมีวินัย และความสะอาด รวมทั้งเกิดการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม เช่น การจัดสวนแบบญี่ปุ่น การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (Ikebana) การจัดอาหารแบบญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าน่าประทับใจทั้งสิ้น
            ผมสรุปในใจว่าคนญี่ปุ่นเขามีดีที่ความขยัน ความมุ่งมั่น ความประหยัด ความสะอาด ความมีระเบียบ ความมีวินัย และความใฝ่เรียนรู้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นของดี ทุกประเทศควรพัฒนาให้มีขึ้นมากๆรวมทั้งประเทศไทยของเรา
            ที่เมืองโตเกียวได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ ชื่อ “Edo – Tokyo Museum” แสดงชีวิตตั้งแต่สมัยเมืองโตเกียวยังใช้ชื่อว่า Edo โดยเป็นเมืองที่ตั้งศูนย์การบริหารของโชกุน (Shogun) ในตระกูล Tokugawa จนต่อมาถึงสมัยการฟื้นฟูอำนาจขององค์จักรพรรดิ ที่เรียกว่า Meiji Restoration เริ่มในปี ค.ศ. 1868 (หรือ พ.ศ. 2411 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่รัชกาลที่ 5 ของไทยเสด็จขึ้นครองราชย์) และเปลี่ยนชื่อเมือง Edo เป็น Tokyo กลายเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน
            ผมคิดในใจว่ากรุงเทพฯของเราน่าจะมีพิพิธภัณฑ์ทำนองนี้ด้วย จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และความคิดในทางพัฒนามากขึ้น นอกจากกรุงเทพฯแล้ว ทุกท้องถิ่นก็น่าจะพยายามมีอะไรทำนองนี้ได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งในระดับหมู่บ้าน (ผมเคยได้ชม “พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน” ที่บ้านศีรษะกระบือ ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และเห็นว่าดีมากน่าชื่นชม)

ไพบูลย์ วัมนศิริธรรม
14 ก.พ. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)