บลอกของชุดโครงการวิจัยภาคใค้

  ติดต่อ

  ยินดีต้อนรับนักวิจัยในโครงการวิจัยทุกท่าน  

node manager

สวัสดีค่ะ

สมาชิกโครงการวิจัยกลุ่มภาคใต้ ทุกท่าน


    ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนของชุดโครงการวิจัยกลุ่มภาคใต้

ขอให้ประธานโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกล่มภาคใต้ ทุกโครงการ

สร้างบลอกของโครงการวิจัยของท่านแล้วสมัครเป็นสมาชิกของชุมชน

    ก.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  (ผศ.ดร.เสทื้อน) 

    ข.ชุดโครงการวิจัยภูมิภาคอิสานเหนือ (ผศ.ดร.เกศริน )

    ค.ของโครงการวิจัยในareaเดียวกับท่าน เช่นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วม เป็นต้น


 

 

    โครงการวิจัยทุกโครงการรวมทั้งชุดโครงการ จะมีบลอกของตนเองคนละบลอก

เพื่อบันทึกกิจกรรมและสื่อสารกันตลอกไปจนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น

    ขอความสำเร็จจงบังเกิด

    ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล

      http://gotoknow.org/sou-trd48   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครู48ภูมิภาคใต้

หมายเลขบันทึก: 1524, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:54:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)