ขุมความรู้ ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ขุมความรู้   ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

                                                   


          สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ปี 2548   ว่าด้วยเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุข (7 – 8 ก.ค.48)   มีหนังสือเล่มเล็ก (แต่หนา) แจก   ภายในเล่มมีเรื่องเล่า 65 เรื่องจากทุกภาคของประเทศไทย   นำด้วยบทสังเคราะห์โดย  ดร. เสรี  พงศ์พิศ


          ภายในเรื่องเล่านั้น   เต็มไปด้วย “ขุมความรู้” (Knowledge  Assets) เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน


                                                                             วิจารณ์  พานิช
                                                                               11 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)