ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้

ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้


          วันนี้ (16 มิ.ย.48)   ผมค้นเอกสารเก่า ๆ พบวารสารเศรษฐกิจและสังคม   ฉบับ พ.ค. – มิ.ย.46   ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน   พลิก ๆ ดูก็ติดใจบทความเรื่อง “พัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”   ซึ่งท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.nesdb.go.th/news/magazine/attachment/mag_dater/46may/11.pdf   เขียนโดยคุณสมบัติ  ชุตินันท์

 

                                                         


                                                
          อ่านบทความนี้   รวมทั้งบทความอื่น ๆ ในเล่มแล้วผมเกิดความรู้สึก 2 ด้าน
·       ด้านบวก   รู้สึกว่าแนวคิดเหล่านี้เข้าท่ามาก   ถ้าปฏิบัติได้จริงจัง   จะเป็นคุณูปการต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง   และเห็น “หิ่งห้อย” เต็มไปหมด
·       ด้านลบ   รู้สึกว่ามีแต่ทฤษฎีและข้อเขียนที่สวยหรู   แต่ในทางปฏิบัติยังจับหลักกันไม่มั่น   ในทางปฏิบัติส่วน macro ของประเทศสวนทางกับหลักการ   คือแทนที่จะพัฒนาทุนทางสังคม   กลับทำลายด้วยการดำเนินการตาม “โครงสร้างอำนาจ”    เป็น “พลังพิฆาต” แห่งสปอตไลท์


          ผมมีความเห็นว่าเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาทุนทางสังคมคือ   การจัดการความรู้   ซึ่งจะเป็นการรวมพลัง “หิ่งห้อย” เป็น “สปอตไลท์ธรรมชาติ” 


          การจัดการความรู้ต้องการวิธีคิดแบบ “เอื้ออำนาจ” (empowerment) ไม่ใช่แบบรวบอำนาจอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   16 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ท่านอาจารย์ครับ คนในสภาพัฒน์นั้นเป็นเจ้าทฤษฎีทั้งนั้น
  • ไม่ได้ปฏิเสธทฤษฎีครับ แต่ การทำทฤษฎีให้สำเร็จนั้น ต้องขจัด ขวากหนาม ให้หมดไปด้วย มิเช่นนั้นแนวคิดก็เป็นเพียงความสำเร็จบนกระดาษ  บทความน่าที่จะกล่าวถึงการขจัดขวางหนามเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนบนทุนทางสังคมด้วยครับ