การใช้ระบบเทคโนโลยีในบริษัท Federal Express

         Federal Express เป็นบริษัทขนส่งทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมมฟิส มลรัฐเทนเนสซี่ มีการจัดส่งสินค้ากว่า 2 ล้านรายการใน 186 ประเทศต่อวัน และมีพนักงานกว่า 120,000 คน โดยมีรายได้ในปี ค.ศ. 2001 สูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทมีมาตรฐานในการจัดส่งที่น่าเชื่อถือ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการบริหารการจัดส่งที่ดี และมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า

           FedEx มุ่งมั่นในการสร้างตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย บริษัทจะต้องสร้างเสริมความสามารถทางปัญญา ความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง และไหวพริบสติปัญญา ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาและทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหลายอย่าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง
การเรียนรู้ในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยอาศัยเทคโนโลยี
                FedEx ได้ใช้การฝึกอบรมพนักงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive) แทนการฝึกอบรมในห้องเรียน ระบบนี้จะรวบรวมและแปลผลที่ได้จากผู้เรียนเพื่อพิจารณาว่าพนักงานสามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้องหรือไม่
                การอบรมผ่านระบบ interactive video จะสัมพันธ์กันกับการปฎิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้พนักงานสามารถใช้ระบบนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานของตน รวมทั้งนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการทำงาน และการให้บริการแก่ลูกค้า
การปรับปรุงโปรแกรมเพื่อการบริการลูกค้า
                FedEx ได้สร้างโปรแกรมปรับปรุงการปฎิบัติงานสำหรับพนักงานทุกคนที่ต้องให้บริการกับลูกค้าโดยตรง หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งจุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้คือ การกระจายการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเหมือนกันไปยังพนักงานทุกคน และเพื่อตรวจสอบความสามารถในการจดจำสิ่งที่ได้เรียนมาของพนักงาน ทำให้ FedEx ได้รับประโยชน์ 2 ประการคือ
                1. พนักงานทุกคนทำงานโดยอาศัยความรู้ที่เหมือนๆกัน หมายความว่า ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเหมือนกันจากพนักงานทุกคน
                2. ผู้จัดการจะมีวิธีที่เป็นมาตรฐานกลางในการวัดความรู้ในงานของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า
การทำให้โปรแกรมการทดสอบแบบอิเลคทรอนิคส์มีความถูกต้องเที่ยงตรง
                FedEx ได้พัฒนาโปรแกรมการทดสอบชื่อ “QUEST” (Quality Using Electronic System Training) เพื่อตรวจสอบให้แน่นใจว่าแบบทดสอบในการเรียนรู้ทั้งหมดนั้นถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และได้มาตรฐาน
FedEx จัดให้กลุ่มทำงานประชุมกันทุกๆ 3 เดือน เพื่อวิเคราะห์และตัดสินว่าคำถามต่างๆจะยังคงใช้การได้อยู่หรือไม่ ในขณะเดียวกันกลุ่มก็จะสร้างคำถามใหม่ๆเพิ่มขึ้น เพื่อเก็บเอาไว้ใช้แทนคำถามเดิมๆที่ล้าสมัย
โปรแกรม QUEST ยังช่วยลดระยะเวลาในการบริหารจัดการให้กับ FedEx เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ตรวจข้อสอบ และบันทึกผลคะแนน วิเคราะห์ผล รวมทั้งรายงานผลทดสอบแทนคน
ความสำเร็จของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิค
                FedEx ได้ใช้เงินลงทุนจำนวนมากกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้ แต่ก็ได้รับประโยชน์กลับมามากมายโดยแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมของบางหลักสูตรลงได้ถึง 50% หลังจากมีการใช้ interactive video training คะแนนจากการทดสอบความรู้ในงานของพนักงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20 คะแนน และพนักงานที่ทำคะแนนได้ดีมักจะสามารถปฎิบัติงานได้ดีตามไปด้วย
วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ในองค์กร

                การใช้เทคโนโลยี เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอานุภาพขององค์กร เทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทำให้องค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถก้าวล้ำหน้าคู่แข่งไปได้อย่างรวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

(ที่มา www.fedex.com)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน anuwat-blogความเห็น (3)

อยากรู้ข้อมูลของทรานส์ไทย-มาเลย์
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

 เรียน คุณโจ เจ้าของบล้อคนะคะ

คือว่า ดิฉันสนใจที่จะทำงานกับบริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซียค่ะ ที่คุณโจทำอยู่ คือว่าดิฉันจะจบการศึกษาภายใน เทอมนี้ค่ะ จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัครพนักงาน สถานที่ตั้งของบริษัท รวมทั้งรายละเอียดของงานนะคะ

รบกวน คุณโจ ส่งข้อมูลที่พอจะทราบ มาให้ทางเมล์นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สมฤทัย
IP: xxx.47.143.34
เขียนเมื่อ 

ขอcoppyข้อมูลไปทำงานส่งอ.นะคะ

ขอบคุณคะ

สุพัตรา
IP: xxx.12.74.248
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานีค่ะ

อยากได้ระบบสักหนื่องระบบที่ป็นประโยชน์

มาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบนั้น

แต่ดิฉันยังไม่รู้ว่าจะศึกษาระบบอะไรดี

รบกวน คุณอนุวัตร์ ทิพย์มณี

ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ