การเรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

การเรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัย


          ยิ่งได้สัมผัสกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในหลากหลายบริบทขึ้นเท่าใด   ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าการเรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมันเอียง   หรือไม่สมดุล


          เราเรียนรู้ศาสตร์หรือวิชาการมาก   แต่เรียนรู้สังคมไทยน้อย


          กล่าวแรง ๆ อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด) ไม่รู้จักสังคมไทย   ไม่เคยออกไปเห็นว่าชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร   ธุรกิจเขาทำกันอย่างไร   อุตสาหกรรมเขาดิ้นรนอย่างไร   คนจนกระเสือกกระสนอย่างไร


          คำกล่าวเย้ยหยันว่าคนมหาวิทยาลัยอยู่บนหอคอยงาช้าง   น่าจะเป็นจริง 70 – 80%


          อุดมศึกษาต้องแก้ปัญหานี้เชิงระบบ   สกอ. มีความรับผิดชอบต่อปัญหานี้เชิงระบบ   เชิงการจัดการ (ไม่ใช่แค่เชิงออกกฎระเบียบ) ที่จะทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องออกไปคลุกคลีกับปัญหาของสังคมและสร้างสรรค์วิชาการบนฐานความเป็นจริงของสังคมไทย


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         15 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)