วันนี้หารือกับเพื่อนๆในกลุ่มแก้ไขโครงการกันครับ โดยเฉพาะบทที่จะพูดแล้วอัดเสียงลงไป ซึ่งจะแก้ไขให้มีคำที่ออกเสียงยากน้อยลงครับเพื่อที่จะเตรียมตัวอัดเสียงใหม่ครับ