ชัยฤทธิ์ 57

จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2549
      วันนี้หารือกับเพื่อนๆในกลุ่มแก้ไขโครงการกันครับ โดยเฉพาะบทที่จะพูดแล้วอัดเสียงลงไป ซึ่งจะแก้ไขให้มีคำที่ออกเสียงยากน้อยลงครับเพื่อที่จะเตรียมตัวอัดเสียงใหม่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของชัยฤทธิ์ความเห็น (0)