ข้อคิดทางการเมือง

ชุมนุม

ข้าพเจ้าได้ชมรายการมุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางช่อง 11 เมื่อวันที่ 7 กพ49

ในตอนที่มีชื่อว่า มุมกระแส...การเมือง ซึ่งได้เชิญคุณเกรียงกมล เลาหไพโรจน์ อดีตแกนนำคนเดือนตุลามาสัมภาษณ์  คุณเกรียงกมลได้ให้ข้อคิดไว้หลายด้าน โดยเฉพาะส่งที่ข้าพเจ้าประทับใจก็คือ การสอนที่ว่า

"การสอนหรือการนำชุมนุม ประชุมใดๆ สถานที่นั้นจัดที่ไหนก็ได้ ขอเพียงให้มีความสงบ และแกนนำการชุมนุมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ชุมนุมได้ เท่านี้การชุมนุมนั้นก็จะมีพลัง"

 

และยังมีอีกประโยคก็คือ

"เวลาทำให้ประสบการณ์เปลี่ยนไป ความคิดย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เราต้องคิดให้ได้มากกว่าเดิม หากยังคิดได้เท่าเดิมถือว่าแปลก แต่ถ้าคนนั้นละทิ้งความปรารถนาเดิม ก็น่าเสียดาย"

 

ข้อคิดทั้งสองนี้น่าคิดตามมากๆ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (0)