มาถงึที่ทำงานเวลาพี่ตาลสั่งว่าวันนี้ให้รอสัมภาษณ์พี่อัชญาที่สถานีก็เตรียมเบิกกล้องเบิกขาเสร็จแล้วก็รอจนประมาณ 15.30 น.พี่นักข่าวถึงจะมาตามไปทำงานโดยเป็นกาสัมภาษณ์ธรรมดาจับภาพ CU ไม่อะไรเสร็จแล้วก็รอแจ้งหมายเวลา 19.30 น.