บุชเสนอตัดงบฯสวัสดิการสังคม ไปเพิ่มให้งบฯการทหาร / อังคาร ๗ กพ. ๐๖

 

 

รัฐบาลข้าพเจ้า ได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรเท่าที่มีในชาติ ไปให้แก่เรื่องสำคัญสุดยอดต่อเรา - - นั่นคือ ปกป้องความปลอดภัยให้ประชาชน & บ้านเกิดเมืองนอนของเรา, ประธานาธิบดีบุช เขียนบรรยายไว้ ในข้อเสนองบฯใหม่ของเขา.

"My administration has focused the nation's resources on our highest priority - - protecting our citizens and our homeland."

ด้วยความร่วมมือจากรัฐสภา เราได้จัดสรรงบประมาณ ตามความต้องการจากทหารหาญชายหญิงของเราที่แนวหน้า เพื่อเอาชนะศัตรู และค้นหา, ขัดขวาง, ทำลายแผนการ & การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย ประธานาธิบดีบุช บรรยายต่อ.

"Working with Congress, we have given our men and women on the front lines in the war on terror the funding they need to defeat the enemy and detect, disrupt and dismantle terrorist plots and operations."

อังคาร ๗ กพ. ๐๖ - - ประธานาธิบดีบุช ได้เสนอแผนการงบประมาณประจำปีครั้งใหม่ ตัดเงินสวัสดิการสังคม แต่ไปเพิ่มให้แก่การต่อสู้ผู้ก่อการร้าย.

งบประมาณที่เสนอตัด ได้แก่:

  • ค่าใช้จ่ายด้าน Medicare คือ โครงการประกันสุขภาพผู้สูงอายุ & คนพิการ ซึ่งตัดไป ๓๕.๙ พันล้านดอลลาร์ใน ๕ ปีข้างหน้า ถือเป็นการตัดก้อนใหญ่มาก.
  • ค่าใช้จ่ายด้านอาชีวศึกษา.
  • ค่าใช้จ่ายด้านกระบวนการยุติธรรม.
  • ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง.

งบประมาณที่เสนอเพิ่ม ได้แก่:

  • ค่าใช้จ่ายด้านการทหารภายนอก ซึ่งเพิ่ม ๖.๙% เป็น ๔๓๙.๓ พันล้านดอลลาร์.
  • ค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงภายใน ซึ่งเพิ่มขึ้น ๓.๓%.

สส. พรรคเดโมแครทโจมตีว่า แผนงบประมาณนี้ เป็นการตัดจากผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่สุด ไปสู่กลุ่มผลประโยชน์อุตสาหกรรมทหาร แต่ สส. พรรคริพับลิกันแย้งว่า ได้พิจารณารอบคอบที่สุดแล้ว.

อย่างไรก็ดี มีผู้วิเคราะห์ว่า สมาชิกรัฐสภาอเมริกันจะต้องแข่งขันเลือกตั้งอีกครั้ง ในเดือน พย. ๐๖ นี้ ดังนั้น ประธานาธิบดีบุช อาจไม่ได้รับเสียงสนับสนุนง่ายนัก ที่จะตัดสวัสดิการสังคม.

(จาก BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4686684.stm)

 

ข้อสังเกตในแง่ Law & Society:

  • ข้อเสนองบประมาณใหม่ จากประธานาธิบดีบุชในลักษณะนี้ มีความคล้องจองกับ “แนวโน้ม” ในโลก ที่รัฐบาลในหลายชาติ รวมทั้งรัฐบาลนายกฯทักษิณในไทย จะมุ่งใช้กฎหมายไป เพื่อความมั่นคง (Security) มากยิ่งขึ้น ทั้งความมั่นคงภายนอก & ความมั่นคงภายใน.  นี่คือ “แนวโน้ม” ใหม่ หลังเหตุการณ์ “9/11” เมื่อปี ๒๐๐๑.
  • น่าสังเกตด้วยว่า ขณะที่ความช่วยเหลือแก่คนอเมริกันผู้รับเคราะห์จาก Hurricane Katrina เมื่อเดือน สค. ๐๕ ยังไม่จบสิ้น ประธานาธิบดีบุชยังมาระบุว่า:  The highest priority ของสหรัฐอเมริกา & คนอเมริกัน กลับได้แก่ “protecting our citizens and our homeland."
  • ผู้สังเกตการณ์หลายท่าน เคยตั้งข้อสังเกตว่า วิธีที่ได้ผลที่สุด ที่ผู้นำที่บู๊อย่างนายบุช & สส. พรรครีพับลิกัน จะชนะเลือกตั้งก็คือ ต้องสร้างบรรยากาศที่ประชาชนอเมริกัน มีความหวาดกลัวสูง ต่อการคุกคามความมั่นคงจากผู้ก่อการร้าย จะได้เลือก “ผู้นำบู๊ๆ” มาป้องกันชาติ.  นาย John Kerry ก็ดูจะแพ้เลือกตั้งปี ๐๔ ให้แก่นายบุช เพราะเหตุนี้เป็นหลัก.  ไทยเราเอง ก็น่าคิดให้หนัก ในเรื่อง “ผู้นำบู๊ๆ” ในเมืองไทย.

พิเชษฐ เมาลานนท์/นิลุบล ชัยอิทธิพรวงศ์/พรทิพย์ อภิสิทธิวาสนา/๗กพ๐๖

ในเมืองนีกาตะ, ญี่ปุ่น

[email protected]

 

บุชเสนอตัดงบฯ สวัสดิการสังคม (รูปวิคิพีเดีย)

 

หญิงชรารับเคราะห์ จาก Hurricane Katrina” (รูปกูเกิล)

 

เด็กพรากจากพ่อแม่เพราะ Hurricane Katrina” (รูปกูเกิล)

 

นาย John Kerry แพ้เลือกตั้ง ๐๔ ให้แก่นายบุช” (รูปวิคิพีเดีย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านเขา – บ้านเรา (Their Homes, Our Home)ความเห็น (0)