เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน

ตลอดอาทิตย์นี้ จะมีการ Upgrade เครื่องแม่ข่าย (แต่ในส่วนซอฟต์แวร์ ยังเป็นระบบเดิมอยู่) ซึ่งจะมีการปิดระบบบ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ ทีมงานขอเป็น Batman กับ Batlady คะ คือ จะปิดระบบในบางคืนคะ ซึ่งจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีผู้ใช้ ในช่วงกลางคืนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นไป เจ้าประจำตอนดึกๆ ก็คงต้องมาบันทึกเร็วขึ้นหน่อยนะคะ

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยคะ ขอบคุณคะ

จันทวรรณ