ลุ่มแม่น้ำปากพนัง

อู่ข้าว อู่น้ำภาคใต้

อดีตลุ่มแม่น้ำปากพนังรุ่งโรจน์มากเป็นเมืองท่า เมืองอู่ข้าว อู่น้ำที่สำคัญของภาคใต้ ปลูกข้าวได้ผลผลิตสูงเพราะดินดี หาปลาได้มากเพราะน้ำยัง อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันเพราะอยู่กันแบบญาติพี่น้อง แบบครอบครัวใหญ่  ผู้คนมีสัจจะ มีความสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต.....

ปัจจุบันภาพเหล่านั้นได้ลบเลือนหายไป คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟัง...

ปลูกข้าวได้ผลผลิตตกต่ำ     เนื่องจากสภาพดินเสื่อมสภาพ  ใช้สารเคมีกันเยอะ.....

หาผักหาปลา        หายากยิ่ง.....
การพึ่งพาอาศัยกันลดน้อยถอยลงอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว      ต่างคนต่างอยู่

สัจจะ  ความสัตย์  คุณธรรมและจริยธรรมในคนลดน้อยถอยลง.....

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา....หากเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งน่ายินดี

แต่นี่กลับเปลี่ยนไปในทางลบ....น่าเสียดาย

โอ้ลุ่มน้ำปากพนัง

....เคยรวย.......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (2)

คนบ้านท่าออก
IP: xxx.25.252.6
เขียนเมื่อ 

อยากให้ชาวปากพนังข่วยถ่ายภาพวัดนันทารามภาพหลวงพ่อผุด

และภาพศิวลึงค์ที่วัดโพสลงในเวปเผยแพร่ให้ดูครับ

พ่อเป็นคนนอกดอน(บ้านเปี๊ยะ)
IP: xxx.158.161.124
เขียนเมื่อ 

องค์ศิวลึงค์ผมคิดว่าข้อมูลไม่ชัดเจน (ที่บอกว่ามาจากเขาคา) เพราะเส้นทางการค้าพราหมณ์ได้ใช้แม่น้ำตรังผ่านหุบเขาช่องคอย(จารึกหุบเขาช่องคอย)ผ่านร่อนฯ(มีหลักฐานของคุณพ่อ)แล้วมาออกปากพนังองค์ศิวะลึงค์น่าจะมาทางเรือพร้อมคณะพราหมณ์(พ่อผมเป็นคนบ้านเปี๊ยะท่านเสียไปนานแล้วมีแต่บันทึกและหลักฐานของไศวะนิกายที่มีอยู่)