ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอีสาน-เหนือ และ เอกอัครราชทูต

วันอังคารที่ ๗ ก.พ รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้เชิญ คณะทำงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ๔๐๒๖/๒๕๔๘ ลงนามวันที่ ๑ พ.ย ๔๘ โดยจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ณ โรงแรมราชาโซฟิเทลราชาออคิด ประเด็นสำคัญ คือ จะมีการ "ลปรร ร่วมกันระหว่าง  เอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ประเด็นคือ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางเชื่อมทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก" ภาพเส้นทางสามารถดูได้จาก Blog ( Link ) งานนี้ทาง รองวิบูลย์ เจ้าพ่อบูรณาการ QA_KM_LO มาร่วมด้วยครับ

JJ