Picture+234
ดาวน์โหลด

Picture+236
ดาวน์โหลด

Dscf0064
ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลด

พระเครื่องเก่าแก่  เพื่อนเก็บรักษาอย่างดี  น่าจะเป็นพระเครื่องที่สมบูรณ์แบบมาก   ใครมีความรู้ช่วยที  เพื่อนตั้งใจว่าเก็บรักษาไว้จนถึงอายุมากๆ แล้วจะมอบให้แผ่นดินครับ

ความรู้อันแรกจาก อ.มิติคือ

ดูโดยรวมแล้วลักษณะดี ยืนอยู่ในท่าตริภังค หรือยืนปิดสะเอว เป็นรูปแบบของศิลปะทวารวดี แต่เครื่องทรงเป็นยุคหลัง คือลพบุรี