ชมรมส่งเสริมสุขภาพ_อ.ย.น้อย โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"

สถานศึกษา
Usernameoryor_umdomrat
สมาชิกเลขที่37794
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

     โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนครหลวง เปิดเรียนครั้งเเรก เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ 2494 โดยอาศัยพื้นที่โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง เเละย้ายมาที่ปัจจุบันคือ 124 หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยพระครูนครกิจ(เจ้าอาวาสวัดตะโหนด) เเละนายรัชต์ ศรีวิหค ร่วมกับประชาชน บริจาคเงินสมทบกับรัฐบาลเพื่อสร้างอาคารเรียน เเละตั้งชื่อโรงเรียนตามชื่อของผู้มีอุปการะคุณทั้งสองท่านว่า โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 

     เริ่มทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 66 ปี ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงจอดรถ 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง สนามกีฬา 4 สนาม บนเนื้อที่ 29 ไร่

     ตราประจำโรงเรียน      รูปปราสาทนครหลวง ล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนด้านบน เเละ  ปรัชญาโรงเรียนด้านล่าง

     สีประจำโรงเรียน      ฟ้า - เหลือง
สีฟ้า  หมายถึง ความสดใสสูงสง่าดุจถ้องฟ้า                                            

 สีเหลือง  หมายถึง สีของพระศาสดาซึ่งสูงส่งไม่มีใครเทียบ

     ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นหางนกยูง

     อัษรย่อโรงเรียน      อ.ร.

     คติพจน์โรงเรียน     วิริเยน ทกขมจเจติ  หมายถึง คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

     วิสัยทัศน์     "โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"เป็นโรงเรียนปัญจคุณภาพ ทำให้นักเรียนคิดเป็น มีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิด เกิดปัญญา "

     ปรัชญาโรงเรียน     วิชาดี  มีจรรยา  กีฬาเก่ง

     ปัจจุบัน(2550) โรงเรียนเปิดทำการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ  ช่วงชั้นที่ 3 เเละช่วงชั้นที่ 4  มีนักเรียนรวม 630 คน

     ถึงเเม้โรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเเต่เราก็มีคุณภาพทางการเรียนการสอนเเละที่สำคัญในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ของเราได้รับการประเมินรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นเเบบในฝันประจำอำเภอนครหลวง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549