วันนี้เอาวาทะของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ มาให้เรียงเล่น

เค้าบอกให้พยายามเป็นคนมีคุณค่า ดีกว่าคนที่ประสบความสำเร็จ

a. to become a man of value

b.to become a man of success

c. Try

d.rather

e. not

f. but

ลองเรียงประโยคดูนะคะ แล้วจะมาเฉลยคืนนี้ค่ะ