5สแนวใหม่

  ติดต่อ

  การพัฒนายกระดับ5ส  

การจัดการความปลอดภัยในเชิงโครงสร้างกายภายและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน เราใช้แนวการบริหารความเสี่ยง มาใช้เป็นแนวคิด โดยการหาค่าคะแนนRPN ค่าชี้นำความเสี่ยง มาลำดับความสำคัญในการจัดากรกับปัญหา และใช้ เครื่องมือ 5ส มาใช้ 

แนวความคิดนี้เป็นการพัฒนา โดยเรายกระดับจาก5ส แนวเดิม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน puiicuthaksin

หมายเลขบันทึก: 14489, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-04 14:47:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)