พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 23-24 หมวด 2 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ติดต่อ

  หมวด 2 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตราที่ 23 24  
หมวด 2 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 
มาตรา 23 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดหรือสร้างบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
 
มาตรา 24 การทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง เสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้
ที่มา http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H71/m23-24.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703

หมายเลขบันทึก: 14484, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-28 12:15:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)