พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 23-24 หมวด 2 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

หมวด 2 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตราที่ 23 24
หมวด 2 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 
มาตรา 23 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดหรือสร้างบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
 
มาตรา 24 การทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง เสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้
ที่มา http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H71/m23-24.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 14484, เขียน: 05 Feb 2006 @ 22:13 (), แก้ไข: 28 Mar 2012 @ 12:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)