เทคนิคการทำภาพเหนือจริง
วิธีทำ
1.เปิดไฟล์ภาพที่จะเลือกเลือกภาพมา 2 ภาพและเลือกภาพที่จะทำ Effects    1 ภาพและเลือกภาพที่เป็นประกอบ  Effects   1 ภาพ
2.เลือกที่เครื่องมือ  Lasso Tool   สร้างพื้นที่ที่จะทำ  Effects  ในรูปที่จะทำ Effects
3.ไปที่   Select  เลือก  Feather  กำหนดค่า Rudius = 10 Pixels
4.ไปที่รูปที่เป็นส่วนประกอบของ Effects แล้วเลือกเครื่องมือ  Stamp Tool  แล้วคลิกที่ส่วนที่ต้องการโดยกดปุ่ม  Alt  ค้างไว้ขนาด Stamp
5.กลับมาที่ภาพที่จะทำ Effects   ลากเม้าจนทั่วพื้นที่ของเส้น Selection  แล้วยกเลือกเส้น  Selection
6.ไปที่  file  แล้วก็ save as  เลือกไฟล์ให้เป็นไฟล์  JPEG กด  OK