Balloon

นำรูปมาประกอบกันให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้น

http://gotoknow.org/file/techno4506/balloontwins.jpg

ขั้นตอนการตกแต่งภาพ

1. เปิดไฟล์ภาพวิวขึ้นมา

2. เปิดไฟล์ภาพบอลลูนขึ้นมา

3. แดรกเมาส์รอบลูกบอลลูนแล้วใช้เครื่องมือ Move Tool ลากมาวางที่ภาพวิว 2 ลูก

4. ย่อขยายบอลลูนโดยใช้เมนู Edit-Transform-Scale ใหบอลลูนทั้ง 2 ลูกขนาดต่างกันดูเหมือนลอยตามกันมา

5. ใช้เมนู Image-Adjustment ปรับสีของภาพให้ดูมีชีวิตมาขึ้น  ดูสดใสขึ้น

6. จะได้ภาพวิวภาพใหม่ที่ดูสดใสขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยาcomworkความเห็น (0)