เรื่องของเห็ด

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อวานไปกินหมูกะทะมา ร้านี้มีเห็ดมากมายให้เลือกสรร ทั้งเห็ดหูหนู เห็นฟาง และอีกหลายๆเห็ด

เห็ดไม่ใช้พืชแต่เห็ดเป็นราที่มีวิวัฒนาการสูงกว่ารา ชนิดอื่นๆ  จัดอยู่ในวัฏจักร Fungi ชั้นBasidiomycetes  สร้างสปอร์บนBasiduim  ในโครงสร้างBasidiocarp  และราในชั้น Ascomycetes   สร้างสปอร์บน  Ascus ในโครงสร้าง  Ascocarp 

รูปร่างทั่วไปเป็นเส้นใยสีขาว  อาศัยอยู่ตามดินที่มีฮิวมัสมาก หรืออยู่ตามขอนไม้ผุ 

ส่วนที่เราเรียกว่าดอกเห็ดนั้น  คือ  อวัยวะที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสืบพันธุ์ 

เห็ดมี  2  ประเภท คือ  เห็ดกินได้ (edible mushroom)  เห็ดกินไม่ได้หรือเห็ดพิษ (toadstools หรือ  poisonous mushroom)  เมื่อนำมาบริโภคอาจร้ายแรงถึงตายได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)