สามารภโหลดได้ตามนี้

http://gotoknow.org/file/nursing/oh.zip

เนื่องจากไม่สามารถส่งทางเมลล์ได้ เลยใช้วิธีนี้แทน