การเดินทางไปประชุม ปขมท.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้รับการแนะนำตั้งแต่ยังไม่ได้เดินทางไปประชุมที่เชียงใหม่ผ่าน Blog จากคุณสมพร กรรมการสภาข้าราชการฯ ม.เชียงใหม่ ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย รู้จักกันผ่าน B2B เพียงอย่างเดียว มาเจอกันวันสุดท้าย เพราะผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนมาก ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร โดยเฉพาะไม่รู้จักหน้าตากันด้วยแล้ว ยิ่งหากันยาก ตอนแรกเข้าใจว่าคุณสมพรเป็นผู้ชาย เพราะส่วนใหญ่เวลาเขียน Blog จะใช้คำลงท้ายว่าครับ

    ตอนเดินทางกลับ ได้รับการดูแลอย่างดี มีผู้จัดรถตู้ไปส่งผมกับน้องเจ้าที่บุคคลซึ่งเดินทางมาด้วย (คุณนิตยา รอดเครือวัลย์) รถตู้ไปส่งผมเพียง 2 คน ที่สถานีรถไฟ ตอนกลับ คุณสมพรได้นำสมุดบันทึกสุขภาพ ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ได้ทำโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. ให้ผมจำนวน 3 เล่ม

    ผมจึงขอขอบคุณกัลยาณมิตรจากม.เชียงใหม่ ที่เจอกันแบบ B2B มา ณ ที่นี้ด้วยครับ และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับปขมท.เชียงใหม่ ที่ประสบความสำเร็จกับการจัดงานในครั้งนี้ 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ