ความเห็น 11547

ขอขอบคุณ ปขมท.เชียงใหม่

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณ ม.เชียงใหม่ การจัดประชุมจัดได้ดี การให้ความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะ KPI ,KRAs มีการระดมความคิดเห็นเพื่อทำดัชนีชี้วัดการทำงานของแต่ละตำแหน่ง ในที่ประชุมทำไว้ 6 ตำแหน่ง  สามารถเปิดดูรายละเอียดเอกสาร ที่เว็ป ของ ปขมท www.cuast.org ค่ะ