ความเห็น 11474

ขอขอบคุณ ปขมท.เชียงใหม่

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านเลขาคณะ (บอย)

 สาระเป็นอย่างไรครับ อยากเรียนถามเพื่อเป็นความรู้ "ได้ ลปรร เพื่อเตรียมการออกนอกระบบอย่างไร"ครับ

JJ