ความชอบธรรมตามทัศนะของผม ต้องถูกต้องตามจารีตประเพณี ธรรมเนียมชุมชน หรือวิถีประชา หาใช่เพียงแต่ชอบธรรมเพราะถูกต้องตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว เพราะไม่มั่นใจนักกับการออกกฎหมายมาเพื่อสร้างความชอบธรรม โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามจารีตประเพณี ธรรมเนียมชุมชน วิถีประชา หรือบรรทัดฐานทางสังคมโดยธรรมชาติ ทำไมผมกล่าวว่า “บรรทัดฐานทางสังคมโดยธรรมชาติ” เพราะมีการสร้างบรรทัดฐานเพื่อแอบแฝงผลประโยชน์เชิงซ่อนเร้นอย่างมากมายอยู่ในปัจจุบัน ผมมองว่าไม่ใช่ธรรมชาติ แต่เป็นการทำเพื่อตนเอง ทำเพื่อพวกพ้อง เสียมากกว่า

     ผมเขียนไปก็นึกสลดใจไปกับ “ความไว้วางใจ” ที่สูญสิ้นในสังคมนี้ “เก่งแต่เป็นคนไม่ดี” กับ “ไม่เก่งแต่เป็นคนดี” ทำไมมีให้เลือกเพียงแค่นี้หรือ สังคมนี้น่าจะยังมี “คนเก่งที่ดี” อีกมากมาย แต่คนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่พอเพียงเสีย ซึ่งก็ถูกต้องและน่าชื่นชม แต่ก็ทำให้สังคมขาด “คนเก่งและดี” ออกมาเป็นผู้นำ

     ผมเคยได้ไตร่ตรองเรื่องนี้ไว้หลายครั้งหลายครา “เงื่อนไขการเป็นผู้นำของเราในปัจจุบันทำได้ยากเกินไป” พบว่ามักจะต้องใช้การลงทุนที่สูงมากในการเข้ามาเป็นผู้นำ (ในแต่ละระดับ) กลไกธรรมดา ๆ ก็ทำงานได้สะดวก คือเมื่อลงทุนก็หวังผลกำไร คิดการใหญ่ รวมถึงลงมือปฏิบัติ เพื่อผลกำไรและทุนรอนที่ลงไปกลับคืน เพราะปัจจุบันการเมืองยังเป็นเรื่องธุรกิจที่หวังผลกำไร แต่แท้ที่จริงแล้วการเมืองต้องเป็นแบบไม่หวังผลกำไร 100%

     ดังที่กล่าว แต่ผมคิดไม่ออกหรอกแม้จะพยายามคิดแล้ว คิดได้แต่เพียงว่าทำอย่างไรให้การขึ้นเป็นผู้นำทำได้ง่าย ๆ แต่มีเสถียรภาพ เพื่อที่สังคมจะได้มีตัวเลือกมากขึ้น “คนเก่งและดี” จะได้กล้าออกมาแสดงตนเป็นตัวเลือกบ้าง

     “การเมืองมีไว้เล่น” จึงเป็นการ “เล่นการเมือง” เจ็บปวดครับ! คนตัวเล็ก ๆ อย่างผมที่ต้องสัมพันธ์กับการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะการเมืองก็จะต่อด้วยการปกครอง เป็นการเมืองการปกครอง คือการเมืองทำให้ได้อำนาจมาปกครอง เมื่อได้ปกครองก็กลับอ้างความชอบธรรมเพียงขอให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อใช้เอง เพื่อประโยชน์ตนเอง และพวกพ้องอย่างไม่ละอาย ยังเน้นและขอยืนยันตามทัศนะของผมว่า เช่นนี้ไม่ชอบธรรม ไม่ชอบธรรมเอาเสียเลยท่านผู้นำ ต้องถูกต้องตามจารีตประเพณี ธรรมเนียมชุมชน วิถีประชา หรือบรรทัดฐานทางสังคมโดยธรรมชาติด้วยจึงจะชอบธรรมจริง

     ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดครั้งยิ่งใหญ่นี้เสียเถอะท่านผู้นำ ฯพณฯ ท่าน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร และคณะ อย่าได้ทำเฉยต่อไปเลย เพราะเกรงว่าจะบานปลายและเสียหายไปมากกว่านี้