ความเห็น 12995

ชอบธรรมเพราะถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้นหรือ?

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณทุกฝ่ายที่เคารพกัน สังคมก็จะได้ไม่เกิดความรุนแรงขึ้นจนวุ่นวาย