ความเห็น 16956

ชอบธรรมเพราะถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้นหรือ?

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
“เงื่อนไขการเป็นผู้นำของเราในปัจจุบันทำได้ยากเกินไป” ประโยคนี้ทำให้นั่งคิด..คิด..แล้วก็คิดเพื่อหาคำตอบว่า " ผู้นำ " ที่เราต้องการคือแบบไหนและ " เงื่อนไข " ในการเข้ามาเป็นผู้นำนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในบุคคลทั่วไปหรือไม่ ? ขอบคุณที่เปิดประเด็นให้เกิดความชัดเจนในตัวเองว่า แท้จริงแล้วผู้นำแบบไหนที่เราต้องการและผู้นำแบบไหนที่เป็นจริงในทางการเมือง รวมทั้งได้รับคำตอบว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นำแบบไหนก็ตาม ถ้าไม่มีผู้ยอมตาม..เขาจะเป็นผู้นำได้อย่างไร ?