การจัดการความรู้ คณะเทคนิคการแพทย์ (๒)

  ติดต่อ

  ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สายสนับสนุนคาดหวังอะไร

 1. ความรู้ แนวคิด เทคนิคต่าง ในการพัฒนางาน (๑๗)
 2. สัมพันธภาพอันดี ความสามัคคี ()
 3. รู้&เข้าใจวิธีการการจัดการความรู้ ()
 4. เขียน Blog ได้ ()
 5. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ()
 6. พัฒนาตนเอง()
 7. คณะเทคนิคฯมีความก้าวหน้า...เป็นที่ ๑ของประเทศ ()
 8. ความรู้&นวตกรมใหม่ ()
 9. ความยุติธรรรม ()
 10. ความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 11. มีแผนงานด้านการจัดการความรู้ของคณะ
 12. จิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่ามงาน
 13. แนวทางการนำเสนอผลงานและภารกิจหน่วยงาน
 14. สถานที่ทำงานที่สะดวกกว่าปัจจุบัน

สุรุปความคาดหวังของทีมงาน "สายสนันสนุน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 14388, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #k-sharing#เทคนิคการแพทย์#การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้#สายสนับสนุน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)