มีลำดับขั้นตอนการใช้ดังนี้

1.เข้า http://123counters.com/

2.กดเลือก  Get your Free Web Counter Now!

3.เลือกรูปแบบตามที่เราต้องการจะมีตัวอย่างโชว์ให้ดู หลังจากเลือกแล้วจะขึ้นข้อมูลให้กรอกใน step 2

4.วิธีการกรอกข้อมูล ดังรูป

Desired User Name: ใส่ชื่อที่เราอยากตั้ง User
Desired Password: ใส่รหัสผ่านที่เราอยากได้
Starting Count:  ใส่ตัวเริ่มต้นที่อยากให้นับส่วนใหญ่ใส่ 0000000
Email Address: ใส่เมลลืติดต่อ
verified)
URL of page:   ใส่ตำแหน่งเว็บเช่น http://gotoknow.org/practice
Title of Page: ชื่อเว็บเช่นสรุปบทเรียนที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนTU
I agree to the policies.  อย่าลืมยอมรับนะครับ แล้วกด submit

5.ทำการ copy ใน step ที่ 3 นำมาใส่ในส่วนของรายละเอียดของบล๊อกของเรา

ดังรูปตัวอย่าง
<map NAME=cpr><area HREF=http://tlaahk.com/1757/><area HREF=http://tlabkj.com/1757/><area HREF=http://tlacdf.com/1757/><area HREF=http://tladwe.com/1757/><area HREF=http://tlaeer.com/1757/><area HREF=http://tlaftr.com/1757/><area HREF=http://tlagty.com/1757/><area HREF=http://tlahyu.com/1757/><area HREF=http://tlaioi.com/1757/><area HREF=http://tlajzx.com/1757/><area HREF=http://tlakxc.com/1757/><area HREF=http://tlalcv.com/1757/><area HREF=http://tlamvb.com/1757/><area HREF=http://tlanbn.com/1757/><area HREF=http://tlaonm.com/1757/></map><a HREF=http://tlaahk.com/1757/><img border=0 usemap=#cpr border=0 src=http://ctr.tlaahk.com/counter/index.php?u=nhsokm&s=apple></a>