ทบทวนความคิดวิถีพุทธ

ผมเคยเข้ารับการพัฒนาจิต ๒-๓ ครั้ง ได้รับประสบการณ์มาบ้าง แต่อย่างไรก็ตามยังคิดที่จะหาเวลาไปพัฒนาจิตอีก คงต้องไปไกลๆ หาที่สงบ ๆ  ฝึกฝนจิตให้สงบ มาคิดดูตนเอง ทำเป็นตัวอย่าง แก่ศิษย์ยังไม่ได้ แล้วลูกศิษย์จะปฏิบัติได้หรือ จะสอนกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น แค่นี้ ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่ายเลย  จึงคิดที่จะหาโรงเรียนที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน โดยใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น กิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม การอบรมพัฒนาสื่อการสอน การแพร่เผยภาพกิจกรรม ฯลฯ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าเราได้มีโอกาสจัดบ่อย ๆ เท่าไร จะเป็นกระแสให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้หันมาให้ความสนใจต่อวิถีพุทธมากขึ้น คงต้องขอให้โรงเรียนวิถีพุทธมีความอดทนที่ต้องร่วมกันสร้างความดีงามให้แก่สังคมต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ จ.ตากความเห็น (2)

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ดีใจที่พบผอ.เก่งๆ ซึ่งหายากมาก
  • ลองเข้าไปที่sorasak's blog ผอ. จะได้เพื่อนครับ
  • รู้สึกดีที่ยังทำให้คิดว่าผอ.ดีๆยังไม่หมดไปจากประเทศไทย
samatha
IP: xxx.128.103.192
เขียนเมื่อ 

คณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหากระทู้ของคุณสมถะหรือปราชญ์ขยะ
ที่ได้ถามตอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในพระพุทธศาสนา และสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายในเวปบอร์ดต่างๆ
นำมาจัดเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้ผู้สนใจสะดวกในการติดตามอ่านและความทำความเข้าใจได้สมบูรณ์ที่สุด

 

ห้องสนทนา ถามตอบปัญหาพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย http://forums.212cafe.com/samatha/board-8/list.html

สถานที่ใดต้องการให้คณะวิทยากรไปช่วยสอนหรือฝึกสมาธิเรายินดีไปฝึกให้ฟรี  ติดต่อในห้องสนทนาของเวปได้เลยครับ... http://forums.212cafe.com/samatha/board-4/list.html

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจติดตามอ่านและพูดคุยสนทนาธรรมกันได้ที่  http://khunsamatha.com/