เศณวี63

คิดเกมรายการมันแปลกดีนะ

บันทึกประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2549 งานแรกประจำวันสำหรบวันนี้คือการหาข่าวจากในหนังสือพิมพ์หลาย ๆ  ฉบับ ซึ่งวันนี้ก็หาได้ประมาณ 2-3 ข่าว หลังจากนั้นก็ได้รับมอบหมายให้พิมพ์สคริปต์ ซึ่งเป็นสคริปต์ที่ Co-Producer เขียนไว้แล้วและเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องทำการพิมพ์และพริ้น

หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว งานตอนบ่าย คือการเขียนจดหมายเพื่อขออนุญาติถ่ายทำรายการมันแปลกดีนะ ซึ่งจะไปถ่ายทำกันที่เทศบาลเมืองศรีราชา  จึงจำเป็นที่จะต้องทำการขออนุญาต นายกเทศมนตรีก่อน ซึ่งผมได้รับมอบหมายจากพี่น้อยหน่า ซึ่งเป็นครีเอทีฟ ให้เป็นคนเขียนจดหมายราชการฉบับนี้ ซึ่งก่อนจะเขียนนั้น พี่น้อยหน่าได้สอนการเขียนและคำพูดรวมทั้งจุดประสงค์ที่จะไปถ่ายทำ  ซึ่งผมก็ได้ทำการร่างจดหมายแล้วให้พี่น้อยหน่าตรวจแล้วจึงนำไปพิมพ์

งานต่อมาคือการคิดเกมแปลก ๆ เพื่อที่จะจัดการแข่งขันในรายการมันแปลกดีนะ ในช่วงการแข่งขันแปลก ซึ่งงานนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานใหญ่พอตัว เพระว่าทุกคนจะได้รับการบ้านให้คิดเกมกันทุก ๆ คนเลยทีเดียว กระผมเองก็ได้คิดไปบ้ง 2-3 เกม ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่าการพิจารณา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. รู้จักการเขียนจดหมายเพื่อขออนุญาติการถ่ายทำ รวมถึงการใช้ภาษาและแนะนำรายการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่

2. ได้รู้จักคิดอะไรใหม่ ๆ และสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)