ณรงค์ชัย 02/02/49

วันนี้วันพฤหัสแล้ว เพื่อน ๆ อย่าลืมนะครับว่าวันเสาร์นี้ต้องไปปัจฉิมนิเทศน์

งานของเช้าวันนี้เริ่มด้วยการเก็บรายละเอียดต่าง ๆของฉากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโรงเรียนราชวินิต โดยในวันนี้ได้จัดการกับอบร์ตารางงานของฝ่ายโสตศึกษาที่มีข้อความเขียนอย่างไม่เป็นระเบียบ และในตารางงานก็ค่อนข้างเก่าจึงนำมาแกะผ้ากาวออกผลปรากฏว่ามานเก่ามาไปเลยติดกับบอร์จนเอาออกไม่ได้ จึงใช่วิธีตัดฟิวอจร์บอร์ดแล้วปะลงบนช่วงตารางแล้วแจ้งครูพี่เลี้ยงว่าต่อไปนี้ถ้าจะติด - เขียนข้อความใด ๆ ให้เขียนลงบนกระดาษโพสอิสที่สามารถแกะได้ง่าย เมื่อทำเสร็จจึงได้ไปติดที่ในที่ตามเดิมคือบริเวณใกล้กับประตูทางเข้าห้องโสตศึกษา หลังจากนั้นเวลา 12.30น. นักเรียนที่ได้มอบบทรายการดฮมรูมเรื่องมาสายไม่ดีนะ มาทำการบันทึกเทปกับฉากหลังใหม่ เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่า ฉากที่ได้ทำไว้จะสีสวยขึ้นกล้องหรือไม่  ผลสรุปที่ได้คือ สีขึ้นกล้องสวยดีครับ หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จไปก็ได้เดินรอบ ๆ บริเวณอาคารอำนวยการเพื่อถ่ายรูปโรงเรียนที่จะใช้ประกอบการบรรยายสรุปงานในวันปัจฉิมนิเทศน์ของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งในขณะนี้ก็กำลังพยายามรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อยครับจนถึงเวลา 17.00น.เดินทางกลับที่พักครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)