อาชีวศึกษาจังหวัดเข้มแข็ง

อาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ได้ไปเป็นประธานในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่  โดยประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ผอ.สินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ได้ร่วมกันจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพขึ้น เป็นการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของสถานศึกษาในสังกัดของอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน 6 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง และวิทยาลัยการอาชีพสอง เพื่อทดสอบความรู้ และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 2,247 คน โดยได้กำหนดให้มีสถานที่สอบ 2 แห่ง คือ สนามสอบที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ผู้เข้าสอบจำนวน 1,022 คน โดยเป็นสนามสอบในคณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สนามสอบที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้เข้าสอบจำนวน 1,225 คน เป็นสนามสอบในคณะวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างเชื่อม แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างซ่อมบำรุง แผนกช่างสำรวจ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นับเป็นการจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นระบบ ส่วนข้อทดสอบ ผอ.นิพันธ์ เมืองพระเป็นผู้ดำเนินการ โดยนำข้อสอบจากส่วนกลางมาปรับปรุงโดยส่วนหนึ่งมาจากอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และได้มีการเชิญสถานประกอบการในจังหวัดมาร่วมพัฒนาข้อสอบ สิ่งที่ได้ไปเห็นมาคือความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ การคิดพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และท้องถิ่น เวลา 11.00 น. รองเลขาฯได้ให้นโยบาย การปฎิรูปอาชีวศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนให้คณะครูอาจารย์ในอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

ต่อมาในเวลา 13.30 น. รองเลขาฯได้เดินทางพบปะกับประชาชน บ้านไทรย้อยที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย และเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่บ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่เป็น The Best Practice เยี่ยมชมการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 คน ซึ่งในขั้นแรกเป็นการประชาคมชาวบ้านไทรย้อย  ที่ดำเนินการโดย ผอ.ไกรสีห์ ชัยพรหม เป็นคุณเอื้อ อ.ฉวีวรรณ วงศ์แพทย์ เป็นคุณอำนวย มี กศน. นายอำเภอ อบต. เกษตรอำเภอ และพัฒนากรมาร่วมแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ จากการทำ KM ในวันที่ 31 ม.ค.2549 ทำให้ได้กลุ่มอาชีพ ความต้องการอาชีพ ในวันที่ 1 ก.พ.49 ถัดมาเป็นการทำ Roadmap ของการแก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้านจะทำให้ทราบว่าในกลุ่มอาชีพของชาวบ้านจะมีปัจจัยใดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาศได้ รายละเอียดติดตามบล็อกของ อ.ฉวีวรรณ นะครับ

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2549 ทีมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจะไปช่วยกันทำ KM ที่นครไทยกับทีมวิทยาลัยการอาชีพนครไทย โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีวศึกษาภาคเหนือ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 14217, เขียน: 02 Feb 2006 @ 17:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)